Een klein bijna tweetalig weblog over taalonderwijs en internet, ter inspiratie en vermaak. Gemaakt door Jon en Florian. Voel je vrij reacties achter te laten. Tips en anecdotes zijn altijd welkom!

Samstag, 23. April 2011

opdracht 9 plagiaat

Die lastige leerlingen; een opdracht over spieken, plagiaat en mensen die hun teksten zonder bronverwijzing hebben overgenomen.

Dit laatste is namelijk niet persé kwaadwillend bedoeld. Veel leerlingen, ook de hardwerkenden, weten domweg niet dat dit niet mag.
En veel volwassenen...laten we maar zeggen dat die net doen alsof ze dit niet weten.
Feit is wel dat hoe meer een leerling zelf doet, hoe beter, en met een paar simpele trucs is daar wel achter te komen.

In de eerste plaats met de voorbeelden uit de opdracht. Een zoekmachine aan het werk zetten met de bewuste tekst tussen " " wil al eens meteen de herkomst van de tekst prijsgeven.

We hebben echter ook gemerkt dat de meeste leerlingen eerlijk zeggen waar ze hun informatie vandaan hebben als je dat gewoon aan ze vraagt.
En dan is er nog een categorie die door de mand valt als je vragen gaat stellen over de inhoud van hun betoog.
Het is veelal zo dat je op school wel heel veel informatie achter elkaar leert te plakken over een bepaald onderwerp, zo doet een wetenschapper dat ook, maar nu moet je het nog interpreteren, ook dat krijg je geleerd. Als een leerling dat vervolgens bij het nakijken niet kan is er wellicht ook meer aan de hand dan dat de leerling er gewoon niet zo veel over heeft nagedacht.

Leerlingen tippen elkaar ook, bij welke docenten welke teksten al een keer zijn ingeleverd.
Zaak is het om de leerlingen echter nog een stap verder voor te blijven, want nu hebben ze vaak niet het idee dat er iemand achter kan komen, dat zou wel zo helder moeten zijn, hoe simpel dat eigenlijk is voor docenten om achter plagiaat te komen.
En dat terwijl de meeste problemen voorkomen kunnen worden door als leerling simpelweg de bronvermelding mee te geven.

Je moet aan leerlingen ook duidelijk maken waar het geheel voor dient. Het maken van een werkstuk of essay is niet alleen een toets, maar ook een vaardigheid. Niet alleen op school maar ook op andere plekken heb je deze vaardigheid nodig. Zoals bij bezwaarschriften schrijven, subsidies aanvragen of om een simpel businessplan te maken...
Als je daar dan toch mee bezig bent, om dat te leren, kan het ook geen kwaad om er nog eens over na te denken waarom je een bepaalde tekst gebruikt om je verhaal te ondersteunen.
Als je bijvoorbeeld iets beweert waarmee je iemand wilt overtuigen van jouw gelijk en daarvoor de mooie woorden van een ander wil gebruiken, realiseer je dat de ander vaak oplet of niemand die mooie woorden (met copyright) leent.
Leerlingen moeten bovendien doorkrijgen dat dit nadenken (als je toch al zoveel moeite hebt genomen om de teksten te zoeken, te knippen, te plakken, te labellen en achterelkaar te rangschikken) dan ook niet zo heel veel meer tijd kost...

Over spieken kun je een heel betoog schrijven. het mag niet, is niet eerlijk en je houdt jezelf voor de gek. Wij kunnen dat laatste een heel erg wijs argument vinden, leerlingen komen tenslotte naar school om iets te leren, nietwaar? Juist. Maar een leerling is niet altijd verstandig en heeft gewoon niet altijd geleerd...
De meeste leerlingen spieken niet omdat ze een hekel hebben aan jou of aan je vak, maar simpelweg omdat ze een voldoende willen halen en zenuwachtig zijn over hun rapportcijfers, zelfs als ze geleerd hebben. Een mooie methode om leerlingen te laten leren en samenvatten is om ze de huiswerkopdracht mee te geven om ook een mooi compact spiekbriefje te maken. Alleen moeten ze het dan van te voren, voor de toets begint, netjes inleveren. Uit onze eigen schooltijd weten we dat dit soort briefjes namelijk alle relevante informatie bevatten, en om het zo compact mogelijk te maken was er altijd méér dan één versie gemaakt, waardoor je de rode draad van het verhaal uiteindelijk ook wel zonder spiekbriefje kon opdreunen.


Spieken kun je niet altijd voorkomen, maar je kunt er wel altijd op reageren als je het merkt.
Achter in de klas zitten werkt, leerlingen hebben in tegenstelling tot de docent geen ogen in hun achterhoofd en weten niet waar je staat. Rustig verzoeken het alstublieft alleen te maken helpt ook wel als je een kleine groep hebt. Ze confronteren met dezelfde antwoorden bij het nakijken lijkt wel heel slim, maar daar kun je leerlingen ook onnodig mee tergen. En als ze blijven ontkennen ben je uiteindelijk nog niet veel verder. Laat leerlingen in hun waarde, het is geen wedstrijd. Het is wel belangrijk dat je zelf weet wat de daadwerkelijke vorderingen zijn van een leerling, daar wordt je tenslotte voor aangenomen. En toetsen hoort daar gewoon bij. Dus gewoon niet te lang bij stil blijven staan, een extra toets achter de hand hebben, in plaats van een nul uit te delen, en de leerling terug laten komen in de eigen tijd zou afdoende moeten zijn om spieken tegen te gaan.


opdracht 4 weblog

Opdracht 4 was het maken van een weblog. In feite hebben we dat bij deze gedaan. Misschien nog even iets over de meerwaarde van deze opdracht:
Weblogs maken is tegenwoordig eigenlijk relatief simpel, en heeft met weinig energie toch een grote impact op leerlingen. Een weblog ziet er al snel goed uit met een goed format en is heel goed om te vormen tot een digitaal klaslokaal. We moeten dan wel alle leerlingen toevoegen als 'admin', en je zult een paar hele goede afspraken moeten maken, maar dan kun je ook wel aan de slag een heel jaar lang.
Leerlingen kunnen zelf afbeeldingen uploaden, films die ze zelf maken met hun mobieltje, teksten plaatsen, pagina's toevoegen met daarop korte werkstukken of samenvattingen.
Zelf kun je de inhoud van je les, die je normaal ook met een powerpoint of handout zou kunnen delen, op een pagina kunnen zetten. Leerlingen kunnen erop reageren, of zelfs hun huiswerk hierop inleveren. Al doende leer je en worden de mogelijkheden vanzelf helder.

opdracht 1 wat vindt je zinvol wb ICT

De vraag was:
Je hebt als leerling of student vast wel met de computer gewerkt. a) Maak om te beginnen eens een lijstje van ICT-zaken die je zinvol vindt voor jouw vak (taal). b) Geef daarbij ook aan met welke van de genoemde zaken jij zelf ervaring hebt opgedaan · als leerling, · als student of· als stagiair(e) op een school. Zoek je inspiratie? Klik dan op de naam van deze opdracht en lees de tekst door die dan zichtbaar wordt.

We werken alle twee wel veel met computers, de één met Open Office, de ander op een Mac. Daardoor moet je al een beetje creatief zijn wil je met alle aangeboden software in deze cursus aan de slag kunnen en zoals het er nu uitziet is het wellicht handiger de weg van de minste weerstand te kiezen en gewoon via de HAN (met je collegekaartnummer kun je namelijk korting krijgen) een Microsoft Office-pakket aan te schaffen...
Maar computers zijn niet onbekend: de één ontwerpt zijn lessen er veelal mee, de ander is geïnteresseerd in het opzetten van digitale klassen, maar werkt vooral met een papieren methode.
Het kan een extra handicap zijn als je werkt of stage loopt op een school waar de digitale toepassingen nog steeds een soort van sciencefiction zijn.
Een van ons werkt nog op een school met alleen een zwart bord en krijtjes in het lokaal...onvoorstelbaar toch?
Dat is overdreven, want er is ook een lokaal met een scherm waar ze tegenwoordig haar notebook in kan pluggen, alleen dat lokaal is echt steeds bezet.
En die beperkte beschikbaarheid van ICT-mogelijkheden is helaas een gegeven, maar een groot deel van de dingen uit deze cursus zijn aan te passen naar een meer basale manier om er mee te werken en het gaf in ieder geval inspiratie.

Wat we zelf met ICT-vaardigheden doen in de lessen? : Overhoorprogramma’s (als leerling en op stage zelf mee gewerkt), zelf dingen laten ontwerpen zoals: tekenfilms, eigen video’s laten maken (met mobieltjes), Powerpoint presentatie laten ontwerpen voor presentatie van werkstukken (als leerling, student en op stage mee gewerkt), video’s laten zien (teaser, uitleg van grammatica of fonetiek), Powerpoint presentaties (zelf gemaakt) om de lesinhoud mee aan te geven, illustraties bij instructies laten zien (als leerling, student en op stage mee gewerkt).

De ontwikkelingen gaan sneller dan wij in de waan van de dag meekrijgen.
Maar een groot deel van de dingen die mogelijk zijn gaan gelukkig steeds meer bij ons gereedschap horen, en het is goed om de leerlingen, die vergroeid zijn met al die technologie, echt te proberen bij te houden!

Samstag, 16. April 2011

Opdracht 3: wat kun je er mee?

Een overzicht van links die we gevonden hebben met een kort verslagje van wat op de uitgekozen sites te zien is. Criteria daarbij waren:
- Wat is interessant voor mijzelf?
- Wat is interessant voor leerlingen?
- Wat is interessant voor collega's uit mijn toekomstige vaksectie?

http://www.vaninternetnaaronderwijs.nl/weblog/gebruiken:

Op deze site wordt kort uitgelegd wat de zin en de onzin van een klasse-weblog is. Er worden suggesties gedaan en voorbeelden genoemd van al draaiende weblogs.

Edublogs
Een belgische onderwijs-site met veel weblogvoorbeelden. Handig om mee te beginnen.

http://www1.eur.nl/digitaledidactiek/wp/?p=1172:
Nog een site waarop ook voor 'digibeten' uitgelegd wordt wat wiki's zijn, ook weer met voorbeelden en suggesties van toepassingen. Daar waar je vroeger met je leerlingen in de klas een muurkrant maakte, kun je dat nu ook digitaal doen, maar dan met wat meer mogelijkheden is eigenlijk het verhaal. Vonden we ook handig.

http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/
Weblog van een docente die alles wat ze gebruikt wil delen met andere docenten. Erg handig om een beetje rond te kijken en ideeën op te doen, vooral ook omdat zij ze al toegepast heeft en de slechte ideeën er al uit gegooid heeft. Ze laat zien wat er is aan digitale didactiek en leermiddelen en hoe je ze kunt gebruiken. Interactieve powerpoints en lesmateriaal voor veel verschillende vakken zijn in te zien en eventueel te downloaden.

http://www.webkwestie.nl/weblog/:
De webquest-uitleg in de vorm van een video over hoe een weblog te gebruiken is in de klas, engelstalig. Mooi citaat: It's a great organizing-tool!.

http://gerarddummer.nl/meesterstuk/meesterstuk_weblog_in_het_basisonderwijs.pdf:
Document/uitleg over een weblog dat gebruikt werd op een basisschool. Ook hier wordt weer duidelijk gemaakt hoe een weblog kan dienen als een verlengstuk van wat er in de klas gebeurt. Je haalt de wereld de klas in en andersom. Thuis kunnen leerlingen verder borduren op dingen die ze in de les hebben gehoord.

http://www.leraar24.nl/video/640:
Een filmpje waarin gesteld wordt dat je ICT in alle vakken kunt integreren. Het valt ons op dat op lagere scholen er veel meer gebruik van wordt gemaakt. Dat kan volgens ons te maken hebben met tijdsgebrek, maar is vast geen doorslaggevende reden om er helemaal niets mee te doen in het voortgezet onderwijs...
Ook hier wordt het gebruikt als een organising-tool, ook al doet deze school er wel heel erg veel tegelijk mee, zij betrekken ook nog eens ouders erbij en lopende discussies in de school. Wellicht is het handiger om het te beperken tot het vak dat je geeft, dat kan al breed genoeg zijn.

http://www.scribd.com/doc/89021/Weblogs-in-het-onderwijs:

Nog iemand die zijn ervaringen met weblogs in het onderwijs wil delen met collega's.
Het fijne van deze pagina is dat er ook een beetje aandacht wordt besteed aan valkuilen. Reactiemogelijkheden kunnen misbruikt worden, dus daar moet je goede afspraken over maken en je moet zorgen voor een goede afscherming. Als je het slecht onderhoudt en te weinig gebruikt wordt het al snel niet meer interessant. Je leest een krant immers als je hem uit hebt ook niet nog een keer. Een weblog moet steeds in beweging zijn. Ook hier weer wat voorbeelden van blogs die gebruikt worden in de les.

http://geschiedenisleraar.blogspot.com/index.html:
Weblog over ICT in het onderwijs, iets breder dus. Het gaat ook over veilige browsers, de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden, en mooie clips voor het vak geschiedenis.

http://blogs.rnw.nl/klaretaal/2010/04/05/klare-taallass-mal-sitzen/:
Een voorbeeld van een grappige site over "steenkolenduits". Als luchtig tijdverdrijf maar ook als opstapje naar 'Falsche Freunde': die Duitse woorden en uitdrukkingen die erg goed Duits klinken maar het absoluut niet zijn. Goed te gebruiken voor leerlingen.

http://www.facebook.com/Klaretaal:
De site Klare Taal zelf, maar dan op Facebook. Leerlingen maken veel gebruik van sociale media, dus waarom ook niet in verband met schoolzaken of onderwijs. Deze site is taalgerelateerd, maar er zijn talloze voorbeelden van sites over andere vakken. We denken dat het vooral ook voor docenten goed is om hier rond te kijken, je doet er ideeën op voor je eigen ICT-mogelijkheden.

http://www.derank-luttelgeest.nl/digibord/startpagina78.htm:
Borden in scholen zijn veelal nog met krijtjes, maar als je een smartboard of digi-bord hebt, kun je alles wat je op je computer doet ook op de muur van de klas doen.
En ook als je geen computerverbinding hebt kun je met een smartboard veel lesmateriaal aanbieden. Dit is een startpagina waar je best lang zoet mee bent om rond te kijken.

http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html:
Mooie mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met uitspraak van de taal. Altijd leuk om als link in je weblog op te nemen als je je weblog gaat gebruiken als een plek waar ook huiswerkoefeningen gedaan kunnen worden. Bedoeld voor leerlingen als ondersteuning bij spreekvaardigheid.

http://www.drp.nl/digibord//DigiBordboek/Lesmateriaal.html:
Lesmateriaalvoorbeelden voor digitale borden van een uitgeverij.

http://lindahumme.yurls.net/nl/page/675532:
Een juf die wederom graag haar kennis over digiborden etc. deelt. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Deze site geeft veel tips en downloadmateriaal voor als je al aan de slag kunt gaan met zo'n bord. Maar vast ook ideeën voor als je nog niet over zo'n bord beschikt, dingen zijn ook aan te passen aan gewoon een computer of zelfs naar een ouderwetse papieren variant in de vorm van puzzels ed.

Freitag, 15. April 2011

keuzeopdracht 11 Hot Potatoes

Hot Potatoes is een toepassing waarmee je op een leuke en gemakkelijke manier oefeningen kunt maken, die je in een weblog of op een digitaal schoolbord door de leerlingen zelf kunt laten doen.
Het is ook mogelijk om de toepassing op een USB-stick te zetten dus je kunt dan overal zonder een laptop mee te nemen je oefeningen ontwerpen of laten maken.
Hot Potatoes draait echter niet onder Open Office, het is dus gemakkelijker er mee te werken in een Microsoft Office-pakket.
Het draait overigens wel onder Linux en daar is dan net wat meer computerkennis voor nodig, erg gebruiksvriendelijk is het niet voor een beginner, ook al zijn de meeste doorgewinterde Linux-gebruikers dat niet met ons eens.

keuzeopdracht 10; interactieve powerpoint.

Powerpoints kennen de meeste leerlingen wel.
Het is zaak ze zo aantrekkelijk mogelijk te maken; niet te veel tekst op één pagina (daar is de handout voor), kleur en afbeeldingen, liefst beweging of geluid, de leerling mag best wakker blijven.
Nog leuker is het als de leerling zo'n powerpoint op een weblog of een smartboard tegenkomt en er zelf ook iets mee kan doen.
Powerpoints interactief maken is niet iets waar we vaak over na hadden gedacht, dus deze les was een echte eye-opener.
We hebben zelf ook een poging gedaan om er eentje te maken.
Ook hier gold weer dat je weliswaar met Open Office prima powerpoints kunt maken, maar de echt leuke dingetjes, gadgets, en soepelere toepassingsmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid voor beginners zaten toch in het Microsoft Office-pakket.

Donnerstag, 14. April 2011

opdracht 5 artikelen met Zarb

De toepassing Zarb is eigenlijk onmisbaar.
Nadat we het spul in actie hadden gezien waren we ervan overtuigd dat je geen les meer zonder moet doen!
Maar ook deze toepassing draait het beste onder een Microsoft Office-pakket.
Je kunt een proefversie downloaden waarmee je dertig dagen kunt experimenteren, maar het is zaak de school ervan te overtuigen het spul onmiddellijk aan te schaffen.
Maar dat geldt ook voor een echt Smartboard, een tablet-pc voor alle leerlingen in plaats van boeken, digitale klaslokalen....we dromen nog maar even verder.
Feit is dat met Zarb de puzzels, die ook wel analoog en op papier te maken zijn, levendig en snel te ontwerpen zijn, en dat er heel veel variaties in puzzel en quiz-vorm mogelijk zijn.
Werken met Zarb vereist teksten dus is het adres van de site Kidon een handige link.
Op Kidon kun je namelijk allerlei teksten selecteren, in allerlei talen, uit verschillende media (tijdschriften, kranten, transcripten van bijvoobeeld radiouitzendingen), een goede verzameling teksten die je niet zelf hoeft te zoeken of schrijven.
Deze kun je gewoon in Zarb plakken en dan heb je meteen basismateriaal waar de toepassing bijvoorbeeld zelf een Lückentext van brouwt.
"Spelen" met Zarb is ongelooflijk leuk hebben wij gemerkt.Drie verschillende dingen doen, met kidon een tekst selecteren. met instructies.

IJsje?

Tekenfilm over de kortste relatie ooit: als voorbeeld.
http://www.dvolver.com/live/movies-564222
Dit is uiteraard geen artistiek of literair hoogstandje geworden, maar als leerlingen melig genoeg zijn en ze krijgen een beetje tijd, dan kan het eindresultaat hilarisch zijn...
De links van de filmpjes die leerlingen maken kunnen met elkaar gedeeld worden.
Belangrijk is dat ze met taal aan de slag gaan. En er lol aan hebben.

Bollywood.

Op deze site kunnen leerlingen zelf de ondertitels verzinnen bij liedjes uit Bollywoodfilms. Helaas hebben we gemerkt dat de site vaak uit de lucht is. Als het te druk is kun je niet alleen niet op de site maar is ook het filmpje dat je al gemaakt hebt en op je site hebt geplaatst niet te zien. Dit geldt voor meer sites waar je leerlingen iets leuks op wilt laten doen, dus kijk daar een beetje mee uit als je de les voorbereid. Maar als deze site het doet is het effect overigens wel heel erg komisch, dus zeker het proberen waard!
Op dit moment zoeken we nog naar andere sites waar ook van dit principe gebruik gemaakt wordt, zodat je wat meer alternatieven hebt.